Vol. 15 No. 335 (2013): 335 special issue, IX MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2013 , Praha