Vol. 36 No. 308 (2012): 308 special issue, VIII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «NASTOLENÍ MODERNÍ VĚDY» , 22 - 30 září , 2012 , Praha