Vol. 48 No. 272 (2011): 272 special issue, VII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК» , 15 - 22 октомври , 2011 , София

Published: 2020-10-30