Vol. 42 No. 266 (2011): 266 special issue, VII MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «PŘEDNÍ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 srpna , 2011 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles