Vol. 41 No. 265 (2011): 265 special issue, VII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВИНИ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС» , 15 - 22 август , 2011 , София

Published: 2020-10-30

Articles