Vol. 38 No. 262 (2011): 262 special issue, VII МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА » , 15 - 22 юли , 2011 , София

Published: 2020-10-30

Articles