Vol. 47 No. 655 (2019): 655 special issue, XV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĚDA A VZNIK » , 22 - 30 prosinců , 2019 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles