Vol. 8 No. 184 (2010): 184 special issue, V MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «PŘEDNÍ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 srpna , 2009 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles