Vol. 20 No. 148 (2009): 148 special issue, IV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «NASTOLENÍ MODERNÍ VĚDY» , 22 - 30 září , 2008 , Praha

Published: 2020-10-30