Vol. 38 No. 646 (2019): 646 special issue, XV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА XXI ВЕК» , 15 - 22 октомври , 2019 , София

Published: 2020-10-30

Articles