Vol. 12 No. 140 (2009): 140 special issue, IV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2008 , Praha

Published: 2020-10-30