Vol. 11 No. 139 (2009): 139 special issue, IV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «AKTUÁLNÍ VYMOŽENOSTI VĔDY» , 22 - 30 června , 2008 , Praha

Published: 2020-10-30