Vol. 28 No. 636 (2019): 636 special issue, XV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВИНИ НА НАУЧНИЯ ПРОГРЕС» , 15 - 22 август , 2019 , София

Published: 2020-10-30

Articles