Vol. 23 No. 631 (2019): 631 special issue, XV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «APLIKOVANÉ VĔDECKÉ NOVINKY» , 22 - 30 červenců , 2019 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles