Vol. 18 No. 626 (2019): 626 special issue, XV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «AKTUÁLNÍ VYMOŽENOSTI VĔDY» , 22 - 30 června , 2019 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles