Vol. 17 No. 625 (2019): 625 special issue, XV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА» , 15 - 22 юни , 2019 , София

Published: 2020-10-30

Articles