Vol. 14 No. 622 (2019): 622 special issue, XV MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «VĔDECKÉ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETYÍCH VĔD» , 22 - 30 kvĕtna , 2019 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles