Vol. 37 No. 693 (2020): 693 special issue, XVI MATERIÁLY MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «NASTOLENÍ MODERNÍ VĚDY» , 22 - 30 září , 2020 , Praha

Published: 2020-10-30

Articles