Vol. 44 No. 604 (2018): 604 special issue, XV МАТЕРИАЛИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАСТОЯЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ» , 17 - 25 януари , 2019 , София