Білоніжка І.С., викладач

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

 

АНГЛОМОВНИЙ СЛЕНГ ГЕЙМЕРІВ

Масові багатокористувацькі онлайнові рольові ігри (англ. MMORPG) з’явились у середині 80-тих років ХХ століття. Із того часу вони знайшли собі велику кількість прихильників у всьому світі – геймерів (людей, які грають у комп’ютерні ігри або цікавляться, захоплюються іграми) та стали частиною віртуального спорту – кіберспорту. Особливістю цих ігор є те, що тисячі гравців мають можливість спілкуватись між собою в онлайн чатах. Це середовище є сприятливим для виникнення специфічного сленгу.

Сленг стосується використання неформальних слів і фраз, які не  вважаються стандартом у мові. Сленг часто використовується для ідентифікації із конкретною групою мовців, тому можна виділити кілька підгруп сленгу: професійний, молодіжний, Інтернет сленг тощо. У цій роботі ми розглянемо сленг геймерів.

Так, ігри накшталт World of Warcraft, Lineage, Dota, Lord of the Rings, World of Tanks, Neverwinter Nights, Diablo створили власні терміни, які стали загальновживаними серед геймерів та молоді. Виникли абревіатури на позначення назв власне ігор, наприклад WoW – World of Warcraft. Нещодавно з’явився термін на позначення людини, що має стосунки із геймером, який страждає від комп’ютерної залежності - «computer widow/widower»  «комп’ютерна вдова/вдівець» і відповідно до типу гри «WoW widow/widower» тощо.

Можемо виділити наступні підкатегорії слів:

-         терміни на позначення персонажів, ролі в групі, клані, гільдії;

-         терміни на позначення неігрових персонажів (NPC);

-         терміни на позначення дій персонажа, ефектів гри тощо;

-         терміни на позначення параметрів/характеристик персонажа;

-         терміни на позначення ігрових об’єктів, інвентарю;

До термінів на позначення персонажів, ролі в групі, клані, гільдії можна віднести наступні:

Healer (від to heal – лікувати) – персонаж, якому відведена роль цілителя у грі та який може воскресити іншого персонажа у своїй групі.

Tank  - персонаж, який приймає на себе основний удар, прикриваючи персонажів, які знаходяться разом із ним у групі.

DD ( damage dealer)  - персонаж, який за короткий термін часу може нанести багато пошкоджень ворогу.

Термінами  на позначення неігрових персонажів (NPC) є:

MOB – небезпечний монстр.

Boss дуже сильний, рідкісний персонаж у грі.

Серед термінів на позначення дій персонажа, ефектів гри тощо можемо виділити такі:

Buffзаклинання на персонажа для посилення його  ігрових характеристик протягом  певного часу.

Agr (aggression) – навик, який викликає агресію у монстрів і змушує їх атакувати.

Cast (to cast a spell) – накладання заклинання.

Damage  (Double damage, Damage per second, per minute, over time) – нанесення шкоди.

WTT (Want to Transfer) – абревіатура на позначення бажання обмінятись речами з іншими персонажами

Терміни на позначення параметрів/характеристик персонажа:

Health points (hp) – показник здоров’я персонажа, який можна підвищити за допомогою відпочинку, їжі, зіль та заклинань, у разі критично низького рівня персонаж помирає.

Mana ресурс, який використовується на виконання різноманітних заклинань та вмінь.

Experience (exp, XP) – досвід, що використовується за виконання квестів тощо.

Skill – вміння, навик.

Level (lvl) – етап гри, на якому перебуває персонаж.

Level up підвищення рівня.

Терміни на позначення ігрових об’єктів, інвентарю;

Drop (loot)здобич, речі, що випадають із монстра після вбивства.

Mount – різноманітні їздові істоти, які може використати персонаж для швидшого пересування.

   До інших ігрових термінів можемо віднести наступні: терміни на позначення місця дії, середовища (setting): наприклад, dungeon (dunge)- підземелля, ігрову валюту:  gold, adena (гроші в Lineage)

   Отже, можемо зробити висновок, що популярність комп’ютерних ігор зростає, з’являються нові сленгові слова та терміни. Сленг дає можливість швидко, влучно та точно передати думку, саме тому поширеною формою утворення стала абревіація слів (WoW, DD, HP) , усічення (buff – від buffing) та скорочення.

Література:

1.                Зияитдинов А.М. Сленг геймеров// Актуальные вопросы филологической науки XXI века.Ч. 1. Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 77-82

2.                Nedorezova D. D., Brikunova O. Ya. SLANG OF ONLINE GAMERS.