Педагогика / 5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б., Глазунов М. С.

Київський національний лінгвістичний університет,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Використання Facebook у навчанні студентів англомовного письма: за та проти

 

Зміна характеру освітнього простору, спричинивши появу нового покоління студентів (digital natives), які не мислять себе без соціальних мереж, диктує необхідність пошуку нових засобів навчання іноземної мови (ІМ). Таким засобом, який найповніше задовольняє академічні й соціальні потреби студентів, є соціальна мережа Facebook (FB).

Зазвичай соціальні мережі слугують для проведення вільного часу, зокрема розваг. Саме тому ряд дослідників скептично ставляться до можливості їх використання як засобу навчання ІМ. З другого боку, користувачам подобається вивчати ІМ, невимушено спілкуючись із зарубіжними ровесниками, оскільки FB уможливлює створення власного профілю, оновлення особистої інформації, інформування про інтереси, релігійні погляди, сімейний стан тощо. Також користувачі можуть додавати до друзів інших учасників, надсилати приватні повідомлення, вступати у групи, публікувати та коментувати відео, фотографії тощо.

Постійне вдосконалення можливостей FB та його функції роблять FB потужним інструментом для навчання ІМ. Додаток «FB Групи» дозволяє створювати групи за інтересами з необмеженою кількістю учасників, проводити он-лайн дискусії, обмінюватись медіафайлами, надсилати приватні повідомлення, що уможливлює активну участь кожного студента в обговоренні. FB дозволяє кожному студенту виконувати завдання з властивою йому швидкістю і не залежати від спритніших студентів. FB активно використовується й викладачами. Вони мають змогу публікувати завдання, оголошення, навчальні матеріали, теми для обговорення. Повідомлення фіксуються в хронологічному порядку, що є позитивним під час самостійної підготовки, яка ґрунтується на вивченому в аудиторії матеріалі.

Акцентовано позитивний вплив FB на всіх етапах навчання англомовного письма. Додаток «FB групи» сприяє покращенню письма студентів, надаючи йому автентичного характеру й персоналізованого контексту. Додаток «Курси» уможливлює співпрацю, обмін інформацією, проведення відеоконференцій та створення коментарів, доступних для всіх учасників групи.

Писемне спілкування засобами FB сприяє підвищенню змістовності й складності письмових робіт, зменшенню помилок, забезпечує миттєвий зворотній зв’язок. Особливо ефективним FB є на етапі планування висловлювання та добору інформації за участі студентів у «мозковому штурмі» й групових дискусіях. Студенти визнають, що інші учасники групи FB допомагають їм краще зрозуміти завдання, полегшують планування письмового висловлювання, а коментарі й повідомлення ровесників додають упевненості й додаткової мотивації. Розміщення письмових висловлювань у FB формує у студентів відповідальність та спонукає їх до самоконтролю й самокорекції. На відміну традиційного письма, FB автоматично забезпечує корекцію орфографії – червона лінія підкреслення вказує на помилку в написанні слова, яку студент може виправити, обравши один із запропонованих варіантів. Використання FB у процесі навчання посилює взаємодію «викладач – студент» і «студент – студент», уможливлюючи підтримку зв'язку поза аудиторією, а також обговорення завдань, подій, обмін корисними посиланнями тощо.

Поряд із численними перевагами, використання FB у процесі навчання має низку недоліків. Ця мережа, як і інші засоби он-лайн спілкування, використовується студентами передусім для розваг. Під час роботи в соціальних мережах студенти марнують час у процесі он-лайн ігор, виконують різноманітні психологічні тести, беруть участь у FB чатах тощо. Вивчаючи характеристики й особливості численних додатків на FB, студенти не в змозі сконцентруватись на власне навчальному завданні. Вивчаючи особисту інформацію друзів з FB для покращення своїх стосунків у соціальній мережі, даремно гають час. Навіть використовуючи FB лише з навчальною метою, студенти піддаються ризику недоречної поведінки та некоректних дій з боку інших користувачів FB. Більшість учасників мережі надто відкрито висвітлюють особисту інформацію, яка може бути використана з негативними цілями: студенти можуть піддаватись ризику спаму, словесного насильства, крадіжок персональної інформації, Інтернет-хуліганства, он-лайн переслідування та навіть шантажу.

Доступність FB сприяє розвитку психологічної залежності студентів від цього інформаційного ресурсу. Вони легко отримують доступ до мережі за допомогою мобільних пристроїв, що породжує нездорову звичку постійно перевіряти свою персональну сторінку щодо оновлень і нових повідомлень. Деякі студенти, зокрема з невисоким рівнем мовленнєвої підготовки, можуть відчувати дискомфорт і невпевненість щодо граматичної та змістовної правильності власних повідомлень.  

Через відсутність зорового контакту та миттєвого зворотного зв’язку у студентів іноді виникають труднощі при висловлюванні складних / абстрактних ідей, що може спричинити непорозуміння та неправильне сприймання інформації. Створення, оформлення та редагування он-лайн навчальних матеріалів іноді займає багато часу. Нестабільний доступ до мережі може спричинити ускладнення у виконанні домашніх завдань. Деякі студенти вважають незручним читання тексту з монітора комп’ютера, надаючи перевагу друкованому тексту. Несумлінні студенти виконують письмові завдання он-лайн шляхом пошуку необхідних відповідей в Інтернеті з функцією «копіювати-вставити».

Не всім студентам до вподоби спілкування засобами FB – дехто вважає цей вид писемної комунікації нудним і повільним через необхідність очікування зворотного зв'язку від інших учасників групи. Деякі студенти мають упереджене ставлення до Інтернет-технологій взагалі та соціальних мереж зокрема.

Попри всі згадані недоліки, пов’язані з використанням FB у навчанні ІМ, зокрема англомовного письма, не слід ігнорувати його навчальний потенціал. Застосування FB змінює характер навчання та ролі його учасників: уможливлюється спілкування студентів не лише з одногрупниками й викладачем, а й зарубіжними ровесниками. Роль викладача не обмежується наданням інформації – натомість він вчить студентів формувати власні навчальні стратегії та самостійно знаходити й аналізувати необхідні освітні ресурси. За успіхи в навчанні відповідає студент, активно залучений до учіння. Водночас викладачі, які не залучають до професійної діяльності нові форми спілкування зі студентами й ігнорують використання веб-технологій, перебувають у режимі «цифрового дисконекту» зі студентами, ризикуючи безнадійно відстати від сучасних медіа орієнтованих студентів.