История / 4. Этнография

Деменчук А. Ю.

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Співвідношення уявлень про позитивні й негативні

риси мавок

 

Актуальність. Потужний пласт традиційної культури етносу становлять народні міфологічні вірування та уявлення. Вони містять рудименти давніх релігійних уявлень (анімізму, тотемізму, сімейно-родових культів, магії) та елементи християнського світогляду. Значне місце в їхній системі посідають вірування, пов’язані з різними надприродними істотами [1, с. 15]. Серед усіх етнографічних груп гуцулів вирізняє найяскравіша самобутня традиційно-побутова культура. У гуцулів склалася доволі своєрідна структура міфічних істот, у яких вони вірять. Вона включає демонів родинного вогнища (домовик), демонів природи (водяник, чугайстер, нявки, русалки), примар (блуд, мара, лісна, чорт) та людських химер (упирі, вовкулаки, відьми, знахарі) [4, с. 700]. Саме тому дана проблема є цікавою та важливою для сучасної науки.

Мета роботи: порівняти уявлення про добрі й лихі риси мавок у мешканців Буковини, Галичини, Закарпаття (Гуцульщини).

Першими дослідниками гуцульської демонології були І. Вагилевич та Р. Кайндль. І. Вагилевич, по суті, започаткував науковий розгляд народної демонології гуцулів і бойків. Р. Кайндль у монографії «Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази» зібрав інформацію про гуцульську демонологію [4, с. 700].

Гуцульська міфологія є темою дослідження Н. Хобзей. Вона відносить мавок до групи некроміфонімів (міфічні істоти, що стоять на межі між світом демонів і світом людей) [4, с. 705].

Фольклорно-етнографічні записи минулого і сучасні польові матеріали засвідчують велику поширеність на всій території Гуцульщини вірувань у лісових демонічних істот в образі привабливих молодих жінок. Це своєрідні варіації відомих у східнослов’янських та інших народів вірувань у русалок, німф. У гуцулів вони зв’язані виключно з лісом і горами, до типових персонажів оповідної традиції регіону належать нявка, лісна, бісиця, малфа [7 с. 419].

З допоміжних вірувань та повір’їв випливає, що мавки походять з душ нехрещених, втрачених дітей, на відміну від русалок, які вважалися втопленими дівчатами [7, с. 422].

Мавки в гуцулів мають миловидне кругле лице, довгі коси, завжди затикані квітами. Одяг тонкий та прозорий, спереду мають вигляд дівчат, а насправді немає в них ні тіла, ані душі. Через те немає в них і тіні, а коли бігають по траві, то вона під їхніми ногами не хитається. Залишають сліди босих дитячих ніг, люблять ігри, танці, особливо «на молодику». Місця, де вони справляють забави, — витоптані галявини серед лісу («ігровища»).

Нерідко «майки» допомагають людям, доглядають худобу на полонині, охороняють її від дикого звіра і т. п. В загальній характеристиці цих істот гуцульської міфології, трактуванні їх взаємин з людьми переважають позитивні риси. На основі матеріалу давнішого походження простежується певна відмінність уявлень про «нявок» («майок») і «лісних» («лісовок»). Перші представлені в особливо опоетизованому світлі. Це стрункі, круглолиці, веселої і лагідної вдачі лісові красуні з довгими кучерями. І. Вагилевич порівнював їх з українськими русалками і татрянськими «дивожонами», відзначаючи при цьому, що, на відміну від них, гуцульські майки не є небезпечними для людей, а, навпаки, служать їм, доглядають і охороняють стадо, садять дерева, засівають різноманітні рослини в горах. Очевидно, що мавки вважалися добрими, і на основі вірувань у цих  лісових богинь в давнину склався їх окремий культ, залишки якого дійшли до нового часу в формі відзначення на Гуцульщині спеціального свята «нявок» — «розигри» (6 липня) [2].

На Україні є повір’я, що мавок мучать злі духи, й тільки на Зелені свята вони вільні від тих тортур. До семи років душі немовлят літають у повітрі й жалібно просять, щоб їх охрестили. Свята неділя — день мавок; в цей день вони виходять з води повеселитися, гуляти й ховатися в траві, в житі та в городі [5].

Але в деяких регіонах є і інша думка стосовно мавок. Там вони є в якійсь мірі навіть підступними істотами. Людей, особливо молодих хлопців, чоловіків, приваблюють до себе співом, покликами, прибраним виглядом коханих. Таких, що пішли за ними, можуть завести у безвість або висушити любощами [2]. Відрізнити мавку від дівчини можна тим, що у мавки ззаду видніються нутрощі. Там, де мавки танцюють, трави не буде навік. Уберегтись від нявки можна, лише скинувши сорочку і переодягнувши її навиворіт.

Ця підступність мавок дуже вдало ілюструється в повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Між головними героями, Іваном та Марічкою, за сюжетом зав’язується кохання. Після смерті батька хлопець змушений іти працювати на полонину, і коли повертається, дізнається, що Марічка загинула. З великого горя Іван йде в ліс і там живе шість років. Потім повертається додому, одружується. Якось хлопець пішов у гори й почув там голос Марічки, попрямував за ним і зустрів мавку в образі коханої. Після короткої розмови вона зникла, натомість Іван зустрів чугайстра і спробував відволікти його, щоб Марічка могла якнайдалі утекти. Після танцю з лісовиком головний герой пішов за голосом коханої і зірвався в урвище [6].

Тому мавок задобрювали, щоб вони не попсували домашньої худоби, птиці й усього господарства. В Зелений тиждень, у четвер, ніхто не повинен працювати, щоб не розгнівати їх. Цей день називається Русалчин Великдень; ранком, як тільки зійде сонце, дівчата йдуть у поле «на жита», беруть хліб із житнього борошна, спечений для цього обряду; в полі дівчата ламають хліб, діляться ним порівну, а потім кожна йде на ниву батька, де росте жито, і там на межі кладе той хліб для мавок, — «щоб жито родило» [3].

Таким чином, можна сказати, що не можна сказати напевно, злі мавки істоти чи добрі. На думку гуцулів, вони хитрістю заманюють людей у безвість, убивають їх, можуть попсувати господарство, але роблять і добрі вчинки. Люди вірять, якщо їх задобрювати, то лісові богині не будуть гніватись і частіше творитимуть добрі вчинки. Отже, мавки радше суперечливі персонажі.

 

1. Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII — другої половини XIX ст. / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. — 2010. — Вип. 31. — С. 15–23.

2. Гуцули — Світоглядні уявлення та вірування : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://hutsulschyna.com/hutsulshchyna/205-svіtohlіadnі-uіavlennіa-і-vіruvannіa.html

3. Зелені Свята — Українські легенди : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ukrlegenda.org/zvychai_nashoho_narodu/zeleni_svjata.php

4. Дмитрук І. Міфологічні уявлення гуцулів в етнографічних дослідженнях кін. ХІХ–ХХ ст. / І. Дмитрук // Народознавчі зошити. — Вип. 5–6. — 2010. — С. 700–706.

5. Літо у звичаях українського народу : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://su.org.ua/2014/06/літо-у-звичаях-українського-народу/

6. «Тіні забутих предків» аналіз. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dovіdka.bіz.ua/tіnі-zabutіh-predkіv-analіz/

7. Ягело С. Духи-«господарі» природних локусів у демонологічній прозі Карпат / С. Ягело // Народознавчі зошити. — № 3 (99). — 2011. — С. 419–425.