Сердюк А.THE KIPLING’S MONITIONS

Радей А. С.До питання про відповідність бюрократичного способу керівництва принципам демократії.