Кучма В.М., Андрусенко Я.А.Фізіологічний розвиток рослин роду WEIGELA інтродукованих в умовах ботанічного саду ДНУ

Исембаев А.С.Аденогипофиз некоторых рыб обитающих в водоемах Казахстана

Григорова Н.В., Миргородская Е.П., Ещенко Ю.В., Бовт В.Д., Ещенко В.А.ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В КЛЕТКАХ У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ВИДА И ВОЗРАСТА

Мержвинский Л.М.Флора Белорусского Поозерья: флорогенетическая характеристика

Мержвинский Л.М.Географическая структура флоры Белорусского Поозерья

Попов В.Я.Спосіб оцінки стійкості рослин до екзогенного впливу ксенобіотиків

Попов В.Я.підвищення методики ефективності методів оцінки стійкості рослин до екзогенної дії ксенобіотиків

Богуславська Л.В., Шупранова Л.В.Зміни поліептидного вкладу білків коренневої мерисистеми кукурудзи за комбінованї дії іонів важких металів

Бачурина О.В.,Богуславська Л.В., Шупранова Л.В.Полиферативная активность клеток корневой мистемі при действии гербицида и гипертермии

Коваленко І.В.Дослідження змін пероксидазної сисетми проростків кукурудзи за умов гербіцидного і високотемпературного стресів

Коміренко С.М., Більчук В.С.Вплив гербіцидної обробки на накопичення глутатіону, аскорбінової кислоти та редукуючу активність у зерні сільськогосподарських культур