Кушніренко О.Г.Законодавство про адміністративно-територіальний устрій України потребує реформування

Степанов С.В.Про перегляд ухвали господарського судуза нововиявленими обставинами

Резнік Г.О.Праця дітей в Україні

Абдурахманова И.В.Становление концепции революционного правосознания в советской юридической науке

Кравчина И.Б.К вопросу о формах преступного деяния, предусмотренного ст. 327 УК Украины

Череватенко І.М.Публічність рішення суду в цивільному процесі України