Рыкова О.В.О гипотезе Спринджука для нормированных многочленов третьей степени в декартовом произведении полей комплексных и поле р-адических чисел.

Ленюк М.П.Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера – (Конторовича - Лєбєдєва) на полярній вісі