Меренкова О.В.Використання інтегралу Пуассона при аналізі варіаційних рядів

Серов В. В., к.т.н. Дуганов В.Я.Серов В