Пашенцев А.И.Копплекс технических средств автоматизации систем теплоснабжения

Ступень М.Г., Нестеренко Г.Б.Екологічний аспект у використанні міських територій