Igumnov V. S. New Catalytic Conversion of Hydrocarbons in a Heated Tube at a Nearly Stoichiometric Vapor to Gas Ratio

Сычикова Я.А. Перемішування електроліту під час електрохімічного травлення фосфіду індію

Чхартишвили Л. С., Майсурадзе Н. И., Мамисашвили Н. А., Деканосидзе Ш. В., Эсиава Р. А. Моделирование структуры нанотубулярного бора

Чхартишвили Л. С., Деканосидзе Ш. В., Майсурадзе Н. И Оценка атомных зарядов в полярных кристаллах

Білюк А.І., Білюк А.А.,Мисліцька К.Ю. Дослідження субструктури конструкційних матеріалів методом механічної спектроскопії

Касумова Р.Дж., Шамилова Ш.А. SECOND HARMONIC GENERATION OF LASER RADIATION IN AgGa(Se1-xSx)2 CRYSTAL