Мамонтова А.С.Проблема эвтаназии в современном мире

Саидова Ч.Некоторые проблемы становления и развития парламентаризма в Дагестане

Лапкін А.В. До питання трудових правовідносин

Єна Р.О. Особливості здійснення документальних перевірок органами державної податкової служби України

Ксендзов Ю.Обеспечение подозреваемому права на защиту.

Щепочкина Ю.А.О необходимости учета использованных изобретений

Охотнікова О. М.Інформаційне забезпечення державного управління в Україні – на шляху інноваційних перетворень

Охотнікова О. М., Насушна О. В.

Журбелюк Галина Володимирівна До проблеми формування правової ментальності українства в історичних паралелях поч. ХХ і ХХІ ст.ст.

Савельева М.В., Степанов В.В. Изучение коммуникации в уголовном судопроизводстве как элемент профессиональной подготовки специалиста

Журбелюк Галина Владимировна До проблеми формування правової ментальності українства в історичних паралелях поч. ХХ і ХХІ ст.ст.

Шеховцов Владимир Владимирович

Гласова О. В.Деякі проблеми переходу аграрної науки на інноваційну модель розвитку

Саенко С.И.Логика классификации объекта административного правонарушения

Охотнікова О.М., Насушна О.В.

Скляр М.М.ОКРЕМІ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Штепа О.О.,Проблема належності ноу-хау до об’єктів інтелектуальної власності