Ромеро А.Н.Некоторые вопросы социальной адаптации иностранных студентов в южном приграничном регионе (г. Астрахань)

Лаврик О.В.Познавательные способности первоклассников

Гордийченко Владимир ВикторовичНекоторые предупреждения людей по поводу гибели«Титаника».

Карпенко З. С., Радчук Г. К.Етико-феноменологічне конструювання професійного аксіогенезу особистості: концептуальна модель

Кокун О.М.РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шостак Н.А.Застосування референтрометрії для реабілітаціїдитини в групі дошкільного навчального закладу

Донченко Н.О.Детермінанти психологічного конфлікту у дітей старшого дошкільного віку.

Рагулина Р.Э.Социально-экономический аспект современныхопрос - технологий