Хитровська Ю.В.Репресивні заходи російського імперського уряду щодо євангельських віруючих (баптистів, євангельських християн, штундистів) Правобережної України наприкінці ХІХ століття

Вовкотруб Ю. М.Уявлення про машини в Київській Русі та нагромадження технічних знань в Україні у XVII – XVIII ст.

Тимченко Проблема Западного Ренессанса и её освещение в отечественной историографии.

Сивец О.В.История науки и техники

Чубіна Т.Д.Анна Ельжбета Потоцька: сторінки життя

Слижева Н.В. Основные направления деятельности ЮНЕСКО в сфере образования на современном этапе

Шпаковский В.В.История/3

Постельжук О.П.УГОДОВСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Смирнов В.Н.Выбор исторического пути восточнославянской цивилизации (теоретические концепции отечественных мыслителей)

Конон Юлія Михайлівна Святиня українського народу

Бородіна О.Б.Історія / 2

Коротеева Н.Н. История/1

Теслик Н.М.Утворення повітових училищ Сумщини на початку ХІХ ст.

Ус Н.В.Сущность и последствия «исламизации» в мусульманских странах (на примере Судана первой половины 80-х гг. XX в.)

Антонюк О.П.Про наукову спадщину М.І.Гулака

Шегута М.А.Славянская цивилизация: история и современные реалии

Сердюк І.О.Джерела для вивчення демографічних характеристик населення міст Лівобережної України другої половини 18 століття

Сердюк І. Джерела для вивчення демографічних характеристик населення міст Лівобережної України другої половини 18 століття.

Литвинов А.П. Деякі методичні проблеми досліджень з історії техніки

Гордейченко В.В.Из жизни непотопляемой Молли Браун

Вовкотруб Ю. М.Штрихи до розвитку вчення про машини з найдавніших часів до XVIII ст.: світовий контекст

Павлюк М.В.Добірка кельтських гілкових етнонімів

He Vladimir HenhonovichHistory of scientific fauna studying of the Central Pre-Caucasus