Дощанова А.С.Роль государства в отношениях по предоставлению земельных участков для строительства объектов в Республике Казахстан

Третьяков Г.М. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов криминального банкротства

Новицкая М.В.Новицкая Мария Валерьевна,

Савельева, Степанов Изучение коммуникации в уголовном судопроизводстве как элемент профессиональной подготовки специалиста

Калыжка С.С.Європейський вимір реформування органів прокуратури України

Янковой Н.А.Право/ 11

Сандрачук А.А.Окремі аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання при розслідування шахрайства з об’єктами нерухомості

Романюк Е. И., Ничик Е. А.Protecting art, artifacts, and cultural sites during war and armed conflicts

Лядов Э.В.Право/5

Сотнікова І. ВДеякі проблеми щодо правового підгрунтя та розвитку аграрної галузі України

Меженська С.І.Актуальні питання взаємодії правоохоронних органів та державної контрольно - ревізійної служби при виявленні та розслідуванні економічнихзлочинів

Музыканкина Ю. А.Роль римского права в становлении института юридической ответственности государства

Соловйова Ю.М., к. ю. н. Романюк О.І.Правові засади використання спеціальних санкцій у зовнішньоекономічній діяльності

Гудзь Л.В.ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Саєнко С.І.Презумпція в адміністративно-деліктному праві України: загальне поняття та види