Тоневицкий Ю.В., Санжижапов Д.Б., Тоневицкий В.Ю.Синтез N-фенилзамещенных полибензимидазолов

Тоневицкий Ю.В., Санжижапов Д.Б., Тоневицкий В.Ю.Синтез N-фенилзамещенных полибензимидазолов

Таутова Е.Н., Еркасов Р.Ш., Омарова Р.А.Оценка методов теоретического расчёта энтальпий образования некоторых амидов

Полищук Т.С., Ткачук И.О., Скрыпник Ю.В.Гелеобразователи в фармации. Карбопол. Альгинаты

Букетов А.В., Добротвор І.Г., Левицький В.В., Золотий Р.З. Використання сплайн-інтерполяції при обробці результатів динамічних досліджень епоксикомпозитів

Марчук О.В., Кухар О.Г., Гулай Л.Д., Олексеюк І.Д. Фазові рівноваги в системах Cu(Ag)2Te – PbTe – Tb(Dy)2Te3

Волощук Ю.В., Михайловська Т.М.ПОТЕНЦІЙНІ БІОЦИДНІ СКЛАДОВІ ІНГІБІТОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПРОЦЕСУ СОЛЕОСАДЖЕННЯ

Букачук О.М., Баранова Л.Я., Пліхта А.М.ОНІЄВІ ПОХІДНІ БЕНЗОФУРАНУ. СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

Посторонко А.И.Влияние поверхностно-активных веществ на коагуляцию суспензии шлама рассолоочистки

Лубенцова Н. В.Количественная теория кинетики коагуляции полидисперсных золей

Соловьев В.В., Бут Е.Ф.Кластерная модель незаряженной поверхности для изучения элементарного акта гетерогенных реакций