Байназаров Д.А.Організація засідань районних (міських) методичних об’єднань вчителів географії в режимі чату

Харченко І.С.Харченко І

Чиркова Л.Н.Развитие профессионального мышления специалистов лесной промышленности в процессе математической подготовки в колледже

Абдукаримова А.А., Игнатюк А.Д.The Interrelation of Culture and Teaching Foreign Language

Воробьёва И.А.Контекстный подход при использовании интеллектуальных дидактических компонентов в системе высшего образования

Бутова Диана , Тебенова Карлыгаш Сакеновна , Боброва Валентина ВладимировнаКомплексный подход к обучению чтения с губ детей с нарушением слуха

Бігич О.Б.Місце і роль самостійної роботи студентів у фаховій навчальній дисципліні «Методика викладання іноземних мов у СНЗ»

Пахомова О.М.Соціально-педагогічна технологія з розвитку соціальності дітей підліткового віку в дитячих громадських об’єднаннях: кваліфікаційні характеристики

Осиянова О.М.Закономерности обучения культуре речевого общения в образовательном процессе университета

ФУРАЕВА И.И.АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

Чирва А.С.«Педагогические науки»

Корягина О.ВМетодологические аспекты проблемы использования дистанционного обучения в вузе

Титова О.С.Сущность дистанционного обучения

Трет’як Н.С.Підготовка майбутнього вчителя інформатики до створення електронних підручників

Андрієвська В.М.Реформування початкової освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій

Ильина А.В.Педагогические науки/2

Корнилова А.Г.,Из опыта профессиональной подготовки социальных педагогов села

Абенова Г.Б., Телекбаева К.У.О роли компьютерно-математической подготовки в обеспечении качества образования

Курбатова Т.В.РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кондрук Д. Н.Применение технологий виртуальных приборов для построения дистанционных лабораторных практикумов

Юрченко Ольга Валентинівна Деякі аспекти використання історичного підходу для виховання учнів та студентів при вивченні фізики

КОСЫРЕВА И. И. , ШАРИПОВА Г. К.Калланетик – новая система статических уп-ражнений в занятиях со студентами ВУЗОВ

Квятош Е.П., к.ф.-м.н. Онищук С.А.Стратегические направления реформирования системы высшего военного образования

Лисак Т. К.Щодо проблеми підготовки висококваліфікованих майбутніх фахівців