Фадеев И.А., Диденко И.А., Юнаков А.П.Текущий контроль как основа современного образования и пути его оптимизации

Ачкан В.В.Вивчення рівняннь та нерівностей в умовах впровадження комплексного підходу до навчання

Раганина О.Г.Возможности поликультурного образования дошкольников в условиях многоэтнического Казахстана

Шматов Ю.Н.Проблемное обучение в дидактических компьютерных средах при изучении органической химии

Іванова І.В., Гвоздій С.П., Поліщук Л.М., Козикін А.Г.Формування здорового способу життя студентів як педагогічна проблема

Кофанова О. В., Гуц Н. А.АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Милохова Т.А.ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ:ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Кокнова Т. А.Професійні якості як найважливіший чинник професійної придатності фахівця.

Бойко І.О., Самойлов Д. Г.,Застосування комп’ютера - ефективний засіб модернізації навчального процесу

Єгорова О.В.РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Корнещук В.В.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ CПЕЦІАЛІСТА

Багрова Н.М., Борисевич И.П.Использование грамматических заданий в обучении говорению

Лобода Ю.Г.Автоматизированное визуальное программирование и компьютерные технологии контроля знаний

Довженко О.А., Тамаркіна О.Л.,Гуманізація освіти як психолого-педагогічна проблема

Агатаева Б.Б.ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Миколаєнко А.Є.Забезпечення наступності змісту трудової підготовки учнів 5 - 9 класів як один із дидактичних принципів навчання

Tetiana Kravchuk, Elina KyrychokAbout a balanced activities approach in English language teaching

Кулікова А.Є.Зміст підготовки соціальних працівників у Швеціїдо роботи з дітьми та молоддю

Год Б.В., Кицько П.П.ГЕНЕЗИС ІДЕЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Тітієвська Т.В., Пашко О.Є.Англійсько-латинське мовнеспіввідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі

Кадыралиева А. М., Хидоятов М.С.Традиции и новаторство в духовном развитиисовременного Казахстана.

Шамрова О. А.,Особенности профессиональной подготовки руководителей хореографических коллективов.

Козыбаев Е.Ш.,Жолдасбеков А.А.,Искакова Л.Т., Козыбаева С.Е.Современное состояние и перспективы развитием высшего образования в РК

Пеньков А.П., Хандецкий В.С., Харченко А.В.О «трудоохранной» методологии изучения «сложных структур данных» микропроцессоров с использованием языка Assembler

Братанич О.Г.Варіювання та дозування видів самостійної пізнавальної діяльності, форм її контролю відповідно до типології учнів

Дятлова О.М.Метод проектів як інтегрований компонент навчання соціогуманітарних дисциплін.

Татаренко Л. Л., Крапивин С. С., Хоружая Р. Е., Чепурняк О. Н.

Гапон Ю.А.Дидактические характеристики кластерной организации лексики

Дуйсембекова Ш.ДСодержание профессионального самоопределения учащихся на современном этапе

Бабкіна М.Громадянська спрямованість європейської освіти ХХІ століття