Зелінська І.М., Яцишин О.М.Мотивація і бізнес

Васюра С.А.Современное состояние проблемы коммуникативной активности человека в психологии

Черемисина М.А.Проблема социализации дошкольников с недоразвитием речи

Грызунова Г.В.Культуроцентричность образования как способ профессиональной социализации государственных служащих

Черняк Г.В.Методичні аспекти цілепокладання в бізнес-діяльності

Винницька У.Є.До проблеми становлення професійної-творчої позиції психолога-практика

Кременчуцька М.К.Феномен творчості в контексті історичної психології

Левина Л.В.Пути решения проблем исследования отклоняющегося поведения личности

Поснова Т.П.Мізковий штурм як метод психолого-педагогічного впливу

Калюжна Є.М.Психологічні особливості адаптивності особистості

Калюжна Є.М.Принципи розвивальної взаємодії з підлітками

Кононенко А.А., Крошка О.И.Психосоциальная технология конструированияиндивидуального имиджа

Кривко Т.А., к.філ.н. Чуйко Г.В.Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін

Можейко А.В.Современные проблемы психолого-педагогической помощи детям-мигрантам

Оксентюк Н.В.Воспроизводство интеллигенции в контексте гуманизации образования

Варфоломеева О.В.Профессиональная модель мира психотерапевта: модель времени