Анисимова И.Н.Лексические навыки чтения

Іщенко В.Л., аспір. Хван А.В.Розпад полісемантичних зв’язків як закономірний шлях розвитку термінологічної омонімії

Оралова Г.М.БАРЫС СЕПТІГІНІЅ НОЛЬДІК ТЎЛЄАСЫНЫЅ КҐРІНІСІ

Даниліна О.В.Екзистенційні виміри роману Сергія Жадана “Депеш Мод”

Бурмистрова В. И.Коммуникативно расчлененные предложения со словами yes/no в составе второго компонента

Лукаш Елена ЮрьевнаИспользование интерактивных технологий при обучении иностранному языку

Васильева В.И.МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМ В НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Байдак Л.И., Березняк О.П.Семантичні групи запозичень в українській мові з сучасної англійської мови (на матеріалі економічної термінології)

Щербак О.П., Щербак Є.О.Оціночне значення фразеологізмів

Звоздецька Л.В.Використання неозначених та означених артиклів у сучасному художньому дискурсі (на прикладі роману Т. Драйзера «Сестра Керрі»)

Михайлова Л.В.Особисті стратегії при вивчення іноземної мови

Голенко В.М.МОВА І МИСЛЕННЯ

Цыганок А.Н.Структурно-семантичні особливості термінів та їх переклад

Ибраева Ж.Б.Проблемы билингвизма в творчестве современных русскоязычных казахских писателей

Войтенко Катерина ІгорівнаКласифікація запозичень в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Колейчик О.А.Developing listening comprehension skills at a high school

Ибраева Ж.Б.Феномен маргинальной литературы Казахстана

Ким И.А.Problem-solving activities in teaching English

Galyna MikhnenkoLanguage learning strategies as a language teaching and learning tool

Кониченко Л.Н.Перевод литературы по специальности как фактор формирования иноязычной профессиональной компетенции в техническом вузе.