Коробеев В.А.Миграционная политика: понятие и сущность

Латковська Т.АДо питання про юридичне визначення "Банківські операції"

Блохін Ю.І.До питання визначення структурування податково-правової норми

Кузахметова С.Е.Принцип неприкосновенности частной жизни (теоретико-правовой аспект)

Коноваленко О.О.Віктимологічна профілактика корисливо-насильницьких злочинів проти приватної власності

Круміна М.В.Особливості профілактики вбивств та тілесних ушкоджень, вчинених з необережності

Голубєва Е.В.К вопросу о развитии государственной политики в свере ограничения монополизма

Фомін П.П.Окремі питання адміністративної відповідальності осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за порушення правил адміністративного нагляду

Ціон П.О., Філіпенко Т.В.Економічні злочини у сфері інформаційних технологій

Новикова Е.А.«Право»

Ненашева Я.В.Особливості допиту іноземців на попередньому слідстві

Тумакова М.С.Решение международныъ межправительственных организаций как источник регулирования международных экономических отношений