Atjunina V.S.Phenomenon of entrepreneurship in historical comprehension

Павлова І.Г.Емоційна зрілість як одна з професійно важливих якостей особистості фахівців соціономічної групи професій

Гордашников В.А., Осин А. Я.Основные виды и психофизиологические составляющие психологической адаптации личности

Гордашников В.А., Осин А. Я.Психофизиологические особенности адаптации студентов в учебных заведениях

Маркин В.В.Стили саморегуляции психофизиологического функционального состояния у студентов с разными типами темперамента по Кейрси

Аристова И.Л., Пивоварова С.А.Стереотипы китайцев в российских СМИ

Белоножко А.В.Использование игры в формировании коммуникативной компетентности студентов юридического факультета

Гордийченко В.В.Человеческая личность как эстетический феномен

Жеребньова Л.В.Розвиток навичок діалогічної взаємодії в процесі тренінгової роботи з педагогічними працівниками

Агеев В.В.Опосредование как механизм осуществления психики

Карпенко З.С.Теоретико-методичне конструюваннярефлексивного інтерв’ю особистісної автентичності

Горбунова Н.В.*, Бурцева Ю.О.**Проблема статевого виховання

Тимофієва М.П.Я-концепція як фактор особистого самовизначення студента медика

Трофименко Н.Є.Ціннісне ставлення до себе як чинник особистісного розвитку людини

Папач Л.М.Психологічні особливості впливу батьківської сім”ї на процес соціалізації дітей з особливими потребами

Агеев В.В.Креативное опосредование как механизм саморазвития

Сидоренко О.Б.Особливості локусу контролю в учнів молодшого шкільного віку з низькою результативністю в учінні

Дожджанюк-Дутковська Ю.І.Експірієнтально-феноменологічна модель гештальт-психологічного трактування людської агресивності

Варфоломеева О.В.Профессиональная модель мира психотерапевта: модель пространства