Куценко І.В.Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України

Тумакова М.С.История и значение кодификации норм международного права

Мазур О.А.Правовая сущность и значение лицензии

Бірюков Г.М.Сутність та поняття оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики

Ненашева Я.В.Підготовка перекладача до участі у кримінальному процесі

Омельчук М.В.ФОТОПОЛІМЕРНИЙ СПОСІБ ФАЛЬШУВАННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ

Степенко В. Е., Чернова О. А.К вопросу о направленности и содержании пограничной политики Российской Федерации

Печуляк В.П.Державна податкова політики України в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесі

Токунова А.В.Реалізація принципів Угоди про торгівельні аспекти інтелектуальної власності в Україні: проблеми, перспективи, пропозиції

Кунцевич И.В.Преступность и уголовная ответственность несовер-шеннолетних: юридический и социально-педагогический аспект

Горностай А.В.ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Петрова Н.М.Звільнення від кримінальної відповідальності: загальні підстави та умови

Анненкова В.Г.Формирование единого статуса субъектов Российской Федерации

Зубакин В.Ю.Содержание конституционного принципа равенства всех перед законом

Макарова Ю.Н.Исполнение обязательств по кредитному договору