Анісімова І.МИнтенсификация процесса обучения на занятии по иностранному языку

Семенюк М.”Філологічні науки”/Методика викладання мови та літератури

Чекулаева Т.А., Зайцева Л.С.Использование компьютера на уроке иностранного языка

Калинина В.І.Філологічні науки/5

Булах Е.А.К

Анісімова І.МИнтенсификация процесса обучения на занятии по иностранному языку

Акмалдінова О.М., Письменна О.О.Загальнолітературні слова у контексті науково-технічної літератури

Пономарева Л.Ф., Штефан Л.Т.семантические ограничения в девербальном словопроизводстве класса глаголов деятельности

Марціяш М.З.The Neurolinguistic Substrate of Bilingual Writing

Хрущ Л.М.The Usage of Metaphors in Zora Neale Hurston’s Novel “Their Eyes Were Watching God”

Бурдейна О.Р.Етнокультурні дескриптори в художньому дискурсі

Заньковська Г.Д.Роль полісемії у створенні підгрунття для варіантності англійської мови

Козуб Л.С.Специфіка міжкультурної комунікації в текстах усних засобів масової інформації

Семенюк М.”Філологічні науки”/Методика викладання мови та літератури

Чекулаева Т.А., Зайцева Л.С.Использование компьютера на уроке иностранного языка

Хрущ Л.М.The Usage of Metaphors in Zora Neale Hurston’s Novel “Their Eyes Were Watching God”

Булах Е.А.К

Акмалдінова О.М., Письменна О.О.Загальнолітературні слова у контексті науково-технічної літератури

Пономарева Л.Ф., Штефан Л.Т.семантические ограничения в девербальном словопроизводстве класса глаголов деятельности

Заньковська Г.Д.Роль полісемії у створенні підгрунття для варіантності англійської мови

Попович Т.І.Pragmatics of Echo-Utterances

Садовник Н.В.Концептосфера роду в дискурсі фентезі

Калинина В.І.Філологічні науки/5

Каминіна В.І.Навчання діалогічному мовленню як інтерактивному і ефективному виду діяльності

Бурдейна О.Р.Етнокультурні дескриптори в художньому дискурсі

Козуб Л.С.Специфіка міжкультурної комунікації в текстах усних засобів масової інформації

Гордійченко В.В.ГОРДШЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ ЗНТУ

Марціяш М.З.The Neurolinguistic Substrate of Bilingual Writing