Пашина А.В.Пашина А

Egurnova A.A.Developing students’ skills of intercultural communication

Каминіна В.І.Оптимізація процесу навчання студентів за допомогою контролю та самоконтролю

Зражевська Л.К.NOTES ON TRANSLATION AS A METHOD OF LANGUAGE PRESENTATION

Грошко Т.В.Ідентифікуюча функція номінації

Журат Ю.В.Субстантивні фразеологічні одиниці французької мови

Вернигора В.Ф.Активізація вивчення термінології – одне з актуальних завдань освіти

Багрій О.В.The Semantic Field of the Concept Healthin English in Comparison With Ukrainian

Мартинюк Т.В.Interference in Ukrainian Discourse

Мясоед А.П.Мясоед А

Ryeznik MarynaTeaching Vocabulary As One Of The Most Important Aspects Of Teaching English

Павленко Н.В.Пейзажні картини в прозі В.Винниченка

Бамбур Ю.М., Кутепова І.Є.Конвенційний текст та гіпертекст

Петровська О.і.Засоби вираження категорії кількості в сучаснії англійській мові

Пасісник Н.Категорія заперечення на синтаксичному рівні у діахронії

Фасолько Т.С.Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільго віку