Хромов О.И.Методика судово-експертного дослідження комп"ютерної інформації, поєднаної з роботою в мережі Інтернет

Хіжняк Х.В.Судова експертиза в рослідуванні економічних злочинів

Моїсеєєва К.О.Взаємодія судового експерта з іншими процесуальними особами: комунікативний аспект

Березовская Е.А.Методичні особливості судово-експртної діагностики захищеної компьютерної інформації

Доллинер П.Я.Особенности фотополимерного способа

Новікова К.О.,Права і свободи людини і громадянина:історичні і теоретичні аспекти

Гакало Е.В.Некоторые аспекты допустимых ограничений конституционного права на объединение

Саєнко С.І., Дегтярьов С.Адміністративне видворення іноземців - проблеми законодавчого врегулювання

Савицкая О.В.Савицкая О

Губская Н.С.Понятие права на благоприятную окружающую среду и обеспечивающих его прав

Жусупбекова М.К.Понятие государственного регулирования в аграрном праве

Сулейменова Г.ННалоги на собственность в системе налогов Республики Казахстан

Пушкарев Е.А.Нравственные основы юридической безопасности российских граждан

К.ю.н. Пушкарев Е.А.Уголовно-правовая безопасность российских граждан

Мазур О.А.Мазур О

Деркаченко Ю.В.Імплементація принципів ві норм міжнародного права щодо усиновлення в національне законодавство України

Щербинин Е., Романюк Е.И.Государственное регулирование демпинга

Филатов А, Романюк Е.И.Угроза санкций для ВНК Украины