Куліков Ю.С., Грігель А.В.Рефінансування у вимірі різних стратегій

Васильчишин О.Б.Інтернет-банкінг як новітня послуга банківської системи

Латишева Ю.П.Інтернет-реклама в банківській практиці

Галіцейська Ю.Джерела формування та методи управління залученими та позичиними ресурсами банків

Куликов Ю.С., Кудрявцева Е.Н.Текущие проблемы кредитования юридических лиц

Верещака Т.І.Сучасний стан та напрямки розвитку банківської системи Черкаського регіону

Борисенко І.І.Сучасний стан та особливості діяльності банківський установ Харківського регіону

Біломісний О.М.Деякі аспекти формування позикових фінансових ресурсів суб"єкту господарювання

Стадник Ю.А.Моделювання операцій розміщення банківських фінансових ресурсів

Бугель Ю.В.До питання управління кредитними ризиками комерційних банків

Кащенко К.В., Соколова К.В., Якубовська О.О.Стан і перспективи іпотечного кредитування в промисловому комплексі України

Якубовська О.О., Амоша К.Ю.Секція: Економіка

Васильев К.Ю., Попель П.В., Беспалов А.Ю.Усовершенствование инфраструктурі системі телекоммуникаций посредством аутосортинга

Судакова О.І., Кулініч С.В.Діагностика сучасного стану кредитування в Україні

Малыгина В.Д., Цыбульская Л.А., Сливка Е.В.Алгоритм принятия управленческих решений на основе анализа финансово-экономической деятельности предприятия

Фесіна О.А.Економічні науки

Набок І.І.Методологія визначення ціни на інноваційний продукт у машинобудівній галузі

Мазуркевич І.О.Формування принципів , критерію та факторів впливу на ефективність використання основних засобів підприємства

Смирнов І.Г.Економічні науки/11

Шапкин В.А.Организационно-экономическая специфика реорганизации аграрного производства Крыма

Воротников А.А., Дорощенко Г. В.Роль схемы землеустройства административного района в повышении эффективности работы агропромышленного комплекса Республики Беларуси

Сєдих А.А.Вплив реформи Спільної сільськогогосопдарської політики країн-членів Європейського Союзу на формування ціни на сільськогосподарську продукцію

Цыпкин Ю.А.*, Шимкевич А.А.*, Пакулина И.ССовершенствование стратегического платирования развития сельских территорий

Пересада К.О.Пересада Катерина Олегівна

Маковоз Е.В.Роль жлезнодорожного транспорта в единой транспортной системе Украины

Льопко В.В.Transborder cooperation in Transkarpathia

Солоха Д.В.Економічні науки

Бохан А.В.Підприємницька екологічна освіта - важливич чинник в екологізації процесів суспільних перетворень

Супруненко С.А.Податкове планування на рівні суб"єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Тумакова С.В.Дж.Мейнард Кейнс и создание теоретических основ государственного регулирования рынка рабочей силы

ПакулІна А.А., Кірдіна О.Г., Накунін С.Л.Удосконалення управління витратами підприємства

Лясковсий А.В.Моделирование стратегического управления предприятием на основе Марковской цепи

Кавецький В.ВЕкономічні науки/4

Васильев К.Ю., Попель П.В., Беспалов А.Ю.Усовершенствование инфраструктурі системі телекоммуникаций посредством аутосортинга

Войтенко А.А., Войтенко К.А.Тенденции в экономике создания современного зарубежного техноллгического оборудования для отраслей пищевой промышленности

Фінаєва Л.Б.Нові стратегічні методи управління в умовах виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок

Ханбабаева З.М., Темирбекова А.З.К

Ханбабаева З. М., Темирбекова А.З.К

Ткаченко С.А.Ткаченко С

Спяк Г.І.Спяк Галина Іванівна

Васильчишин О.Б.Інтернет-банкінг як новітня послуга банківської системи

Латишева Ю.П.Інтернет-реклама в банківській практиці

Судакова О.І., Кулініч С.В.Діагностика сучасного стану кредитування в Україні

Галіцейська Ю.Джерела формування та методи управління залученими та позичиними ресурсами банків

Куликов Ю.С., Кудрявцева Е.Н.Текущие проблемы кредитования юридических лиц

Верещака Т.І.Сучасний стан та напрямки розвитку банківської системи Черкаського регіону

Шапкин В.А.Организационно-экономическая специфика реорганизации аграрного производства Крыма

Воротников А.А., Дорощенко Г. В.Роль схемы землеустройства административного района в повышении эффективности работы агропромышленного комплекса Республики Беларуси

Сєдих А.А.Вплив реформи Спільної сільськогогосопдарської політики країн-членів Європейського Союзу на формування ціни на сільськогосподарську продукцію

Пересада К.О.Пересада Катерина Олегівна

Борисенко І.І.Сучасний стан та особливості діяльності банківський установ Харківського регіону

Біломісний О.М.Деякі аспекти формування позикових фінансових ресурсів суб"єкту господарювання

Стадник Ю.А.Моделювання операцій розміщення банківських фінансових ресурсів

Шпак Н.Г.Целесообразность изменений в таможенно-тарифном регулировании

Бугель Ю.В.До питання управління кредитними ризиками комерційних банків

Волик І.М.Український вибір моделі корпоративного управління

Кащенко К.В.Транспортна детермінанта співробітництва Україна-ЕС

Кащенко К.В., Соколова К.В., Якубовська О.О.Стан і перспективи іпотечного кредитування в промисловому комплексі України

Якубовська О.О., Амоша К.Ю.Секція: Економіка

Плахтій Т.Ф.Вдосконалення бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток

Горбатова Е.Ф.Государственная контрольно-ревизионная служба в современном єкономическом пространстве

Зубенко В.А.Зубенко В

Маковоз Е.В.Роль жлезнодорожного транспорта в единой транспортной системе Украины

Малыгина В.Д., Цыбульская Л.А., Сливка Е.В.Алгоритм принятия управленческих решений на основе анализа финансово-экономической деятельности предприятия

Льопко В.В.Transborder cooperation in Transkarpathia

Кирчей С.Методи управління у державній установі

Журавський Є.Інформаційне забезпечення підприємства АТ "Голден Телеком"

Смирнов І.Г.Економічні науки/11

Супруненко С.А.Податкове планування на рівні суб"єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Тонева К.В.Механизмы выбора рекламной компании предприятия

Письмак Д.В.Письмак Д

Тумакова С.В.Дж.Мейнард Кейнс и создание теоретических основ государственного регулирования рынка рабочей силы

Лапан О.В.Секція: Економічні науки

Солоха Д.В.Економічні науки

Фесіна О.А.Економічні науки

Фінаєва Л.Б.Нові стратегічні методи управління в умовах виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок

Шпак Н.Г.Целесообразность изменений в таможенно-тарифном регулировании

Кащенко К.В.Транспортна детермінанта співробітництва Україна-ЕС

Фатенок-Ткачук А.О.

Волик І.М.Український вибір моделі корпоративного управління

Лапан О.В.Секція: Економічні науки

Тумакова М.С.«Экономические науки»

Самбуріна Н.С.Аналіз фінансової складової безпеки підприємства

Погосова М.Ю.Система адаптивного управління прибутком підприємства

Кавецький В.ВЕкономічні науки/4

Письмак Д.В.Письмак Д

Ханбабаева З.М., Темирбекова А.З.К

Ханбабаева З. М., Темирбекова А.З.К

Ткаченко С.А.Ткаченко С

Зубенко В.А.Зубенко В

Кирчей С.Методи управління у державній установі

Журавський Є.Інформаційне забезпечення підприємства АТ "Голден Телеком"

Коваль Н.О.Экономические науки/6

Бриндіна О.А.Особливості маркетингового управління якістю складової побутової техніки у торгівельних підприємствах

Усіна А.І., Кононенко Т.П., Мороз О.Р., Афанасьєва О.П.ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ШКІЛ М. ХАРКОВА

Плахтій Т.Ф.Вдосконалення бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток

Горбатова Е.Ф.Государственная контрольно-ревизионная служба в современном єкономическом пространстве

Вдовенко Н.М.Встановлення норм часу і виробітку на проведення природного нереста і отримання нащадків коропа

Сторожук Т.М.«Єкономические науки»

Лясковсий А.В.Моделирование стратегического управления предприятием на основе Марковской цепи

Тонева К.В.Механизмы выбора рекламной компании предприятия

Федорчук Є.Н., Федорчук А.І., Шайда А.І.Моделювання дискретних задач оптимізації для пошукових критеріїв у базах даних

Войтенко А.А., Войтенко К.А.Тенденции в экономике создания современного зарубежного техноллгического оборудования для отраслей пищевой промышленности

Спяк Г.І.Спяк Галина Іванівна

Курило Л.І.Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект